De Raadsleden van Leefbaar Simpelveld(t/m 27 maart)

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen.

Luud Schoonen 

Wilhelminastraat 24

6351 GN  Bocholtz

045 - 54 43 294

l.schoonen@leefbaarsimpelveld.nl

 

Portefeuilles

• Toerisme & Economische Zaken

• Jeugd & Jongeren

• Cultuur

Wethouder namens Leefbaar Simpelveld

de heer M.J.J.M. (Thijs) Gulpen

Cochemstraat 9

6369 TM Simpelveld

T: 045-5444887

E: t.gulpen@simpelveld.nl

 

Portefeuille

• Werk en Inkomen (Sociale Zaken)

• Volksgezondheid

• Maatschappelijke Ondersteuning

• Ouderenzorg

• Toerisme

de heer J.G.M. (Jos) Kitzen

Van den Hovestraat 16

6351 LP Bocholtz

T: 045-5440854

E: jos.kitzen@planet.nl

 

Portefeuilles

• Openbare orde & Veiligheid

• Mobiliteit

• Sport

• Milieu

• Wonen & Ruimtelijke Kwaliteit

Fractievoorzitter

de heer F.J. (Frans) Ortmans

Prickart 39a

6351 AE Bocholtz

T: 045-5441983

E:frans.ortmans@ziggo.nl

 

Portefeuilles

• Bestuur

• Werk, Inkomen & Sociale Zorg

• Welzijn & Zorg

• Financiering & Alg. Dekkingsmiddelen