Buurtcontact

Leefbaar Simpelveld en de “Buurtcontacter”

De burger is de laatste jaren steeds verder af komen te staan van de overheid en van de politiek en weet zo langzamerhand niet meer waar hij met zijn

vragen inzake de gemeente naar toe moet. Leefbaar Simpelveld streeft ernaar om het vertrouwen in de politiek te herstellen door een zo goed mogelijk

contact tot stand te brengen tussen de burger en de politieke partij en omgekeerd.

 

De politieke partij Leefbaar Simpelveld heeft hiertoe een nieuwe vraagbaak in het leven geroepen: de Buurtcontacter.

Deze persoon fungeert als doorgeefluik tussen de burgers en de partij. Leefbaar Simpelveld wil dat de burger ervaart dat de partij oog en oor heeft voor

zijn of haar vragen en suggesties en wil zijn of haar belangen zo goed als mogelijk behartigen.

 

Wanneer u als inwoner van Bocholtz of Simpelveld vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën hebt over zaken de gemeente Simpelveld aangaande,

dan kunt u een van de onderstaande buurtcontacters opbellen en hem of haar uw probleem of aanbeveling voorleggen. Wanneer de buurtcontacter niet

direct uw “probleem” kan oplossen legt hij dit voor aan een gespecialiseerd partijlid en geeft diens antwoord, positief dan wel negatief, op korte termijn

aan de vragensteller door.

 

Met deze service naar de burgers toe wil Leefbaar Simpelveld mede op de hoogte blijven van wat er leeft onder de burgers en daar adequaat op

reageren;  men wil gerichter opereren binnen de gemeente.

 

De “buurtcontacters” van Leefbaar Simpelveld:

 

•   Dhr. Wiel Dackus, Stampstraat 28 te Simpelveld, 045 - 5440240

•   Dhr. Thijs Gulpen, Cochemstraat 9 te Simpelveld, 045 - 5444887

•   Mevr. Marleen Robben-Bartels, Vlengendaal 10 te Bocholtz, 045 - 5443233

•   Dhr. Wim Moison, Haembuckersstraat 17 te Simpelveld, 045 - 5442404

•   Dhr. Bert Schijns, Vliexstraat 57, 6369 HJ  te Simpelveld,   045-5442115

•   Dhr. Frans Ortmans, Prickart 39a te Bocholtz, 045 - 5441983

•   Dhr. Jos Kitzen, v.d. Hovenstraat 16 te Bocholtz, 045 - 5440854

 

Wanneer u een van de buurtcontacters van Leefbaar Simpelveld nodig hebt wees dan niet bang om te bellen,

zij staan u graag te woord en geven u een betrouwbaar advies!